Conform legislaţiei în vigoare: O.U.G. 34/2014, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile de la primirea produselor. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care cumpărătorul sau o parte terţă alta decât transportatorul, indicată de cumpărător intră în posesia fizică a produselor.

În conformitate cu OUG 34/2014, art 16, sunt exceptate de la dreptul de retragere în ceea ce privesc contractele la distanță, produsele confecționate conform specificațiilor dumneavoastră, sau personalizate în mod clar. Toate produsele lemnoase rindeluite și prelucrate la cerere sunt produse conform specificațiilor dumneavoastră având în vedere dimensiunile și lungimile pe care clientul le dorește. Din acest motiv toate produsele comercializate și produse de Dor Invest intră sub incidența acestei legi și sunt excluse de la dreptul de retragere odată ce comanda a fost plasată.

Produsele efectuate la comandă nu pot fi returnate. Aceste produse au fost confecționate special pentru dumneavoastră. Prin produse la comandă înțelegem orice produs care a fost personalizat după preferințele clientului (dimensiune: lungime, lațime, înălțime, material, culoare) conform articolului 16, punctul c, din Ordonanța de urgență nr. 34/2014.

  •  În afară de împrejurările care elimină răspunderea conform codului civil, Dor Invest nu răspunde de manipularea, utilizarea, transportul, montajul, depozitarea incorectă din partea clientului sau de vicii produse de terţi.
  • Clientul trebuie să demonstreze că viciul aparent a existat la momentul livrării.
  • Pentru produsele rindeluite pot exista abateri de calitate, dimensiune, lungime, umiditate, noduri în procent de 15-20%.
  • Calitatea impregnantului revine firmei de achiziție, Dor Invest își asumă doar calitatea prelucrării lemnului prin intermediul materialelor folosite.
  • Pentru lambriuri/dușumea – calitatea A/B există abateri de calitate în ceea ce privesc nodurile, în proporție de 10-15%.
  • Lemnul natur poate avea mici defecte (fisuri, noduri, colorație, încovoiere,abateri dimensionale). Calitatea se stabilește în urma unui stas, care este acceptat și acreditat.

În cazul produselor nepersonalizate, pentru a-și exercita dreptul de retragere, cumpărătorul trebuie să informeze dor-invest.ro cu privire la decizia lui de a se retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie trimisă prin email către dorinvest@gmail.com

  • Cumpărătorul va trebui să suporte costul direct al returnării produselor

Potrivit articolului 9 din Ordonanţa de Urgenţă nr 34/2014 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii “consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele menţionate mai sus.”

Potrivit articolului 13 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2014 

 “Profesionistul (S.C Dor Invest SRL) rambursează toate sumele pe care le-a primit drept de plată din partea consumatorului, cu excepţia costurilor de transport, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu art. 11. Profesionistul ramburseză sumele menţionate la alin. 1 folosind aceleaşi modalităţi de plată şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.”

“Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator.”