1. PREVEDERI CONTRACTUALE

 

Termenii şi Condiţiile Standard pentru prezentul Contract şi orice modificări la acesta, la care sunt anexaţi Termenii Standard (formând împreună “Contractul”), după semnarea de ambele părţi, constituie totalitatea acordului / contractului între Beneficiar şi Vanzator, privind produsele/serviciile descrise în Contract.

 

 • Termenii și condițiile generale de față (denumite și „GTC”) ale Dor Invest SRL, cu sediul social în Comanesti, str. Supanului nr. 11C Romania, număr de identificare: RO 7712898, inregistrata la ORC Bacau sub nr. J04/1091/1995, („Vânzătorul”), prevăd drepturile și obligațiile reciproce ale părților care decurg din sau sunt în legătură cu contractul de vânzare-cumpărare încheiat.
 • În baza Legii nr. 102/2014 privind protecția Beneficiarilor si a Codului Civil, în cazul vânzării de produse sau al prestării de servicii în temeiul unui contract la distanță sau al unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului, prezentul contract modifica și completeaza anumite legi, între Vânzător și un Beneficiar prin intermediul unui formular de comandă electronic al Vânzătorului („Contractul”) și fac parte integrantă din prezentul Contract.
 • Vânzătorul isi desfasoara activitatea si prin intermediul magazinului său pe internet pe site-ul web cu adresa https://dor-invest.ro/ („Site-ul web”).
 • GTC nu se vor aplica în cazurile în care persoana care intenționează să achiziționeze produse de la Vânzător este o persoană juridică sau o persoană care, atunci când comandă produsele, acționează în cadrul întreprinderii sau al profesiei sale.
 •  Prevederile GTC de față vor face parte integrantă din prezentul Contract. Contractul și GTC-urile sunt încheiate în limba română. Contractul poate fi încheiat în limba română sau in limba engleza.
 • Un Contract care include aceste termeni si conditii va fi considerat un contract scris si acceptat in totalitate de catre ambele parti.

 

 

 

 1. ÎNREGISTRAREA

 

 

 • Beneficiarul poate să achiziționeze produse de pe Site-ul web al Vânzătorului/Prestatorului fie ca utilizator înregistrat sau fie ca utilizator neînregistrat.

 

 • In cazul înregistrării, pentru beneficiar nu mai este obligatorie reintroducerea informațiilor personale și adresa de livrare pentru fiecare comandă, ci acesta obține acces nerestricționat la istoricul comenzilor sale iar datorită datelor introduse pentru alte comenzi anterioare, poate face plata mult mai simplu și mai rapid in conditii de securitate si confidentialitate respectate conform art.15 din prezentul acord si contract.

 

 • Orice persoană fizică cu vârsta de minimum 18 ani impliniti se poate înregistra pe site-ul web https://dor-invest.ro/

 

 • Beneficiarul se poate înregistra prin intermediul formularului de înregistrare disponibil pe Site-ul web https://dor-invest.ro/  denumit – „Formularul de înregistrare”.

 

 • Beneficiarul trebuie să completeze formularul prevazut la art. 2.4 cu toate informațiile indicate în acesta, și anume:

 

-numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare a produselor comandate de Beneficiar și să creeze o parolă.

 

2.6   Informațiile introduse de Beneficiar în Formularul de înregistrare trebuie să fie adevărate, conforme cu realitatea  precum și actualizate. Dacă datele beneficiarului se modifică, acesta va avea posibilitatea de a le modifica în orice moment la urmatoarea adresa: https://dor-invest.ro/.

 • Accesul la contul personal al beneficiarului este securizat prin: numele de utilizator și parolă; beneficiarul angajandu-se si obligandu-se prin prezentul acord/contract să păstreze confidențialitatea numelui de utilizator și a parolei și să le protejeze împotriva utilizării sau a utilizării abuzive de către orice terțe părți.

 

 •  Vânzătorul/Prestatorul are dreptul de a verifica oricare dintre și absolut toate informațiile introduse de catre beneficiar în Formularul de înregistrare.

 

 • Dacă Vânzătorul/Prestatorul descoperă că datele introduse de catre Beneficiar în Formular nu sunt reale, actuale, nu există sau sunt înșelătoare sau dacă beneficiarul nu a utilizat contul timp de mai mult de 24 de luni sau își încalcă obligațiile sau încalcă drepturile vanzatorului/beneficiarului derivate din prezentul accord/Contract, Vânzătorul/prestatorul își rezervă dreptul să dezactiveze contul de utilizator al beneficiarului.

 

 • COMANDAREA PRODUSELOR SI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

 

 • Beneficiarul, după ce selectează produsele pe Site-ul web și confirmă alegerea prin clic pe butonul „Adăugă în Coș”, Beneficiarul va fi redirecționat către formularul de comandă („Formularul de comandă”).

 

 • Beneficiarul are obligatia de a introduce toate detaliile în Formularul de comandă (ori poate alege opțiunea adecvată din Formularul de comandă):

 

– numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare a produselor comandate de Beneficiar, informații despre metoda de plată a prețului produselor comandate și metoda de livrare a acestora sau codul / cuponul de reducere.

 

 • Dacă beneficiarul este un beneficiar înregistrat, va avea obligatia să se autentifice.

 

3.10  După ce beneficiarul selectează metoda de plată, acesta va fi redirecționat către o pagină în care sunt rezumate toate datele comenzii sale. Vânzătorul ii solicită să verifice și, dacă este cazul, să corecteze orice date eronate din comandă făcând clic pe butonul „Editare”. In cazul in care toate datele introduse de beneficiar sunt corecte, acesta va transmite comanda prin clic pe butonul „Comandă cu obligație de plată”.

 

 • După ce transmite comanda, Vânzătorul va trimite confirmarea comenzii la adresa de e-mail indicată de beneficiar.

 

 • Trimiterea unei confirmări de primire a comenzii de către Vânzător nu semnifica faptul ca prevederile prezentului Contract au fost acceptate iar Contractul a fost încheiat.

 

 • La primirea confirmării de primire a comenzii, Vânzătorul verifica disponibilitatea produselor.

 

 • Contractul se încheie doar la acceptarea cu efecte obligatorii a ofertei de contract de către Vânzător sub forma unei confirmări prin e-mail în sensul că produsele sunt pregătite să fie ridicate sau au fost trimise spre livrare (după caz).

 

 • Orice costuri suportate de beneficiar cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță (precum telefonul sau internetul) pentru a efectua comanda vor fi suportate integral de catre beneficiar; aceste costuri vor avea valoarea obișnuită, în funcție de tariful serviciului de telecomunicații utilizat de acesta.

 

 

 •  Vânzătorul va arhiva comanda, precum și Contractul, timp de cel puțin 2 ani, în orice caz pentru un timp care nu depășește perioada prevăzută de legislația in vigoare aplicabilă pentru incheierea acestora.

 

 • Nici comanda, nici Contractul nu vor fi puse niciodată la dispoziția niciunei terțe părți neparticipante (cu excepția angajaților și subcontractanților Vânzătorului, în măsura necesară, sau dacă Vânzătorul este obligat să dezvăluie aceste documente prin legea aplicabilă in vigoare).

 

 • Dacă beneficiarul solicita, vanzatorul va transmite Contractul beneficiarului numai la cererea expresa a acestuia.

 

 • Beneficiarul poate comanda si achizitiona numai cantitatea de produse care corespunde nevoii normale.

 

 • Produsele achiziționate prin Site-ul web al Vânzătorului si anume https://dor-invest.ro/, NU sunt destinate revânzării.

 

 • Dacă Beneficiarul comandă sau achiziționează o cantitate de produse care nu corespunde nevoii normale sau dacă Vânzătorul ajunge la concluzia, pe baza informațiilor de care dispune, că produsele comandate de Beneficiar vor fi utilizate pentru revânzare, Vânzătorul va avea dreptul să anuleze comanda beneficiarului iar, dacă Contractul a fost deja încheiat, Vânzătorul va avea dreptul să rezilieze Contractul.

 

 • In situatia in care Vânzătorul reziliază Contractul, Beneficiarul și Vânzătorul își vor restitui reciproc toate prestațiile efectuate.

 

 

 

 • PREȚUL PRODUSELOR ȘI REDUCERI APLICABILE

 

 

 

 • Beneficiarul va plăti Vanzatorului pretul stabilit în comanda si Contract.

 

 •  Prețul de achiziție al produselor, indicat pe Site-ul web https://dor-invest.ro/, este prețul final, și anume prețul produselor cu TVA inclus și alte taxe (dacă există); acest preț nu va include costurile de transport, plata în numerar la momentul livrării, comisioanele operatorului portalului de plată și alte taxe notificate expres beneficiarului la finalizarea comenzii (în orice caz, înainte de transmiterea comenzii).

 

 • Prin transmiterea comenzii, Beneficiarul confirmă că a luat la cunostinta că livrarea produselor depinde numai de plata prețului de achiziție sau a altor taxe, a căror valoare finală va fi notificată acestuia înainte de transmiterea comenzii.

 

 • Beneficiarul accepta si confirmă prin prezentul document că, in situatia exceptionala, in care Site-ul web https://dor-invest.ro/ indică un preț pentru produse care este evident eronat, Vânzătorul va avea dreptul să rezilieze Contractul chiar si după ce Beneficiarul a primit e-mailul care confirm faptul că comanda Beneficiarului este gata să fie ridicată sau dupa caz, faptul că produsele au fost trimise spre livrare.

 

 • În acest caz, Vânzătorul va informa cu promptitudine Beneficiarul, despre eroarea constatata.

 

 • De exemplu, prețul indicat va fi evident eronat dacă:

 

 • prețul produselor este aparent incorect (nu se ia în considerare prețul de cumpărare),
 • prețul produselor lipsește sau conține un număr în plus sau virgula zecimalelor se află într-o poziție greșită sau
 • reducerea pentru produse depășește 50%, dar pe Site-ul web https://dor-invest.ro/ produsele nu sunt marcate cu simbolul campaniei de marketing sau al ofertelor speciale.
 • Dacă există dubii cu privire la preț, Vânzătorul solicită Beneficiarului să îl contacteze cu promptitudine iar Vânzătorul va confirma Beneficiarului dacă prețul este corect.
 • Prevederea nu va aduce atingere dreptului Beneficiarului de a denunta unilateral Contractul, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul accord/contract.

 

 • Toate ofertele speciale și reducerile aplicabile produselor, de catre Vânzător vor fi valabile numai dacă indicațiile unui anumit produs nu prevăd altfel.

 

 • Reducerile numai daca acestea exista si sunt aplicabile prețului produselor nu pot fi combinate (și anume, două sau mai multe reduceri nu pot fi aplicate unui singur produs și/sau unei singure comenzi).

 

 • Se pot aplica insa suplimentar, unei oferte speciale sau unei reduceri termeni și condiții (de exemplu, durata), care pot fi comunicate separat Beneficiarului, fie ca parte a unei comunicări de marketing privind oferta specială sau reducerea, fie în alt mod, și acești termeni suplimentari vor face parte integrantă din prezentul acord/contract.

 

 • Dacă există o discrepanță între prezentul acord/contract și condițiile suplimentare, termenii și condițiile prevăzute în termenii și condițiile speciale ale ofertei speciale sau reducerii vor fi considerate ca avand prioritate.

 

 • Pentru evitarea dubiilor si neclarităților, dacă Beneficiarul reziliază Contractul sau returnează produsele achiziționate la preț de ofertă specială, cu reducere sau utilizând orice cupon, oferta specială, reducerea ori cuponul respectiv(ă) nu poate fi utilizat(ă) pentru a achiziționa niciun alt produs dacă Vânzătorul nu mai furnizează oferta special/reducerea ori in cazul in care cuponul a expirat.

 

 

 • Vanzatorul se obligă să asigure disponibilitatea personalului său pentru a asista Beneficiarul în vanazarea produselor sau furnizarea serviciilor.

 

 • TERMENI PRIVIND PLATĂ

 

5.1    Beneficiarul poate, la aprecierea sa, să achite prețul produselor, precum și orice costuri asociate cu metoda de plată sau cu metoda de livrare aleasă de beneficiar în unul dintre următoarele moduri:

 

(a)   plată prin card bancar (prin interfața internet a unei bănci sau prin interfața de plăți Euplatesc);

(b)   numerar, la primirea produselor în locul indicat de beneficiar;

 

5.2    Achiziția va deveni activă si valabila in urmatoarele cazuri de mai jos:

 

 • prin transmiterea unei comenzi atunci cand beneficiarul a ales ca metodă de plată a costului de achiziție plata fără numerar în conformitate cu clauzele 5.1(a) iar obligația Beneficiarului de plată a prețului de achiziție va fi executată in momentul creditării prețului de achiziție în contul Vânzătorului;

sau

(b)   la primirea produselorlor dacă Beneficiarul a ales ca metodă de plată a prețului de achiziție plata în numerar în conformitate cu clauza 5.1(b).

 

5.3    Factura pentru produse va fi emisă numai după ce Beneficiarul a plătit prețul de achiziție al produselor și va fi trimisă transmisa acestuia:

(a)   fizic, împreună cu produsele, dacă Beneficiarul a ales plata fără numerar în conformitate cu clauzele 5.1(a) și 5.1(b) ca metodă de plată a prețului de achiziție;

sau
(b)   prin e-mail, în termen de maxim 48 de ore de la livrarea produselor dacă Beneficiarul a ales plata în numerar în conformitate cu clauza 5.1(b) ca metodă de plată a prețului de achiziție.

 

5.4    Pentru evitarea oricăror dubii sau neclarități, costul utilizării serviciului „numerar la livrare” nu este inclus în prețul produselor și va fi facturat la valoarea notificată si transmisa Beneficiarului după selectarea opțiunii „numerar la livrare” la completarea Formularului de comandă.

 

5.5  Prețul pentru opțiunea „numerar la livrare” va fi prețul de utilizare a metodei de plată și nu o taxă poștală sau de ambalare.

 

5.6   Pentru evitarea oricăror neclarități, Vânzătorul nu emite facturi care nu includ TVA (taxa pe valoare adaugata).

                                

 • CLAUZE PRIVIND LIVRAREA PRODUSELOR

 

6.1    Vânzătorul va livra produsele Beneficiarului prin intermediul societății indicate în Formularul de  comandă („Agentul de livrare”) iar Livrarea se va supune termenilor și condițiilor Agentului de livrare.

 

6.2    Pe Site-ul web http://dor-invest.ro/, Vânzătorul va preciza pentru fiecare element al produselor termenele de livrare informative neobligatorii (astfel cum sunt indicate pe Site-ul web);

6.3 Vânzătorul va depune toate eforturile pentru a livra produsele Beneficiarului în aceste termene.

6.4  Fără a se aduce atingere prevederilor de mai sus, Vânzătorul va livra produsele Beneficiarului cel târziu în termen de 40 de zile lucrătoare.

6.4  Termenul de livrare al produselor va începe să curgă în ziua care urmează zilei în care confirmarea comenzii a fost comunicată Beneficiarului, dar nu înainte ca prețul de achiziție să fie creditat în contul Vânzătorului, in cazul in care prețul de achiziție este plătit în conformitate cu articolul 5.1 (a) sau 5.1(b).

6.5 La executarea comenzii Beneficiarului pot exista circumstanțe care afectează termenul de livrare a produselor comandate de Beneficiar.

6.6 Vânzătorul va informa Beneficiarul cu promptitudine despre orice modificare a termenului de livrare; aceasta nu va prejudicia dreptul Beneficiarului de a rezilia Contractul în conformitate cu prevederile din prezentul accord/contract.

6.7   Beneficiarul va prelua produsele livrate la adresa de livrare pe care acesta a indicat-o în comandă, la momentul convenit între Beneficiar și Agentul de livrare (curier) și în termenii și condițiile indicate de Agentul de livrare (curier).

 

6.8    Vânzătorul își rezervă si are dreptul să nu trimită repetat Beneficiarului orice produse a căror livrare nu a fost preluată de acesta (cu excepția cazurilor prevăzute în clauza 6.5) sau orice produse a căror livrare nu a fost preluată de Beneficiar din orice motiv, deși Vânzătorul a acționat în conformitate cu clauza 6.3 de mai sus. Dacă Beneficiarul nu preia produsele livrate în ciuda încercărilor repetate la livrarea acestora, Vânzătorul poate rezilia Contractul.

 

6.9   In cazul in care produsele au fost livrate Beneficiarului într-un ambalaj rupt, deteriorate, distrus sau dacă transportul este aparent prea ușor, Vânzătorul solicită Beneficiarului să nu accepte livrarea produselor de către Agentul de livrare (curier) și să informeze de indata cu promptitudine Vânzătorul prin telefon, la numărul 0729991509 sau prin e-mail, la urmatoarea adresa dor-invest@gmail.com