Scurtă descriere a proiectului cu titlu: „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII DOR INVEST S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE DE PRODUCȚIE”

Scurtă descriere a proiectului cu titlu: „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII DOR INVEST S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE DE PRODUCȚIE”

 

DOR INVEST SRL cu sediul în Oraș Comănești, Str. Supânului nr. 11, județul Bacău în calitate de Beneficiar a derulat proiectul cu titlul „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII DOR INVEST S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE DE PRODUCȚIE”, cod SMIS 115927, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est.

Obiectivul general al proiectului îl constituie extinderea capacității unității prin creșterea volumului de producție a lemnului de foc, concomitent cu achiziționarea de echipamente tehnologice performante fără a aduce o schimbare fundamentală a procesului de producție utilizat în prezent în cadrul societății.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. -absorbția de forță de muncă de pe plan local prin angajarea unor noi persoane din care cel puțin o persoană din categoria defavorizată; crearea de noi locuri de muncă va avea în vedere, în mod prioritar, angajarea de personal calificat;
  2. – promovarea proiectului prin publicarea unui anunț inițial, privind semnarea contractului de finanțare și a unui anunț final, privind diseminarea rezultatelor proiectului și întocmirea de materiale publicitare;
  3. -certificarea Sistemului de Management al calității ISO 9001:2015,certificarea Managementului de Mediu 14001:2015,certificarea procesului de producție prin respectarea principiilor FSC si participarea la târguri internaționale de specialitate în calitate de expozant.

Proiectul s-a implementat în Oraș Comănești, Str. Supânului nr. 11, județul Bacău, pe o perioada de 63 luni, în intervalul  01.06.2017– 31.08.2022.

Rezultatele proiectului:

  1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează extinderea capacității unității prin creșterea volumului de producție a lemnului de foc, concomitent cu achiziționarea de echipamente tehnologice performante fără a aduce o schimbare fundamentală a procesului de producție utilizat în prezent în cadrul societății.
  2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.
  3. Certificarea Sistemului de Management al Calității ISO 9001:2015, certificarea Managementului de Mediu 14001:2015, certificarea procesului de producție prin respectarea principiilor FSC și participarea la târguri internaționale de specialitate în calitate de expozant.

Valoarea totală a proiectului este de 4.050.256,63 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională  este de 1.843.963,65 lei iar valoarea contribuției la Bugetul de Stat este de 325.405,35 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, prin angajarea unei persoane din categoria celor defavorizate și menținerea acestuia pe o perioadă de cel puțin 3 ani,  creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a extinderii capacității de producție a unității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generatie, care va permite fabricarea unor produse superioare din punct de vedere calitativ, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de energie, și cu obținerea unor timpi de producție extrem de mici.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro